About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Aktivity projektu

Počátkem června Úřad práce Znojmo oslovil představitele Základní školy JUDr. Mareše v Klášterní ulici a 20. června jsme byli do této školy pozváni. S panem ředitelem Hubatkou jsme brzy našli společné téma – výuka češtiny a dalších vzdělávacích předmětů u cizinců.


Diskutovali jsme o obtížích, které jsou s danou problematikou spojené a se kterými se tato škola a také náš projekt, vyrovnává.cz

Dá se říci, že na rozdíl od dospělé cílové skupiny našeho projektu, to mají děti cizinců v této škole snazší – v dětství si člověk osvojuje jazyk vždy snadněji. A čím jsou tyto děti mladší, dle slov pana ředitele, tím úspěšněji do českého jazyka a následně do dalšího učiva, pronikají.  V tomto věku také zpravidla dítě neskrývá  nedostatky v gramotnosti a je ve své fázi života na studium primárně zaměřeno.

Závěrem této zajímavé schůzky jsme se domluvili na další spolupráci našeho úřadu se školou v této oblasti a pozvali pana ředitele na oplátku zase k nám.


Více o této škole – ad. Kontakty.
Webové stránky školy: 
www.evokace.czwww.talent.eu

 

l