About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Basic Skills for Work

Základní dovednosti jsou definovány jako “ schopnost číst, psát a mluvit v konkrétním jazyce a používat matematiku na úrovni nutné pro fungování v zaměstnání i ve společnosti jako celku”. Jeden ze čtyř dospělých Evropanů selhává ve schopnosti dosáhnout minimální gramotnosti nutné pro seberealizaci v soukromém i profesním životě v rozvinuté společnosti.

 

Kombinované základní dovednosti a komunikační tréning pro nízkokvalifikované pracovníky v pěti rozdílných evropských pracovních sektorech
bspicExistují specifické vzdělávací potřeby v určitých pracovních sektorech, jako požadavky na nekvalifikované a nízkokvalifikované  pracovníky. Vzrůstající složitost práce sebou nese nároky na vyšší literární i početní gramotnost a rovněž na komunikační dovednosti. A to i na nižších pracovních úrovních, specielně vzhledem k požadavkům na kvalitu a bezpečnost práce.


Tento projekt je financován Evropským programem profesního vzdělávání LEONARDO DA VINCI Projektové číslo: A/04/B/F/PP-158.132