About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Basic Skills for Work

Základné zručnosti sú definované ako “schopnosť čítať, písať a komunikovať v danom jazyku a používať matematiku na potrebnej úrovni pre fungovanie v práci a v spoločnosti všeobecne”. V Európe, najmenej jeden zo štyroch dospelých nedosahuje minimálny stupeň gramotnosti, aby sa dokázal vyrovnať s každodenným životom a prácou v zložitej, vyspelej spoločnosti.

 

Kombinovaný tréning základných zručností a komunikácie pre pracovníkov s nízkym stupňom vzdelania v piatich európskych
sektoroch

bspicPre pracovníkov bez vzdelania alebo s nízkym stupňom vzdelania existuje v určitých sektoroch potreba špecifických tréningov. Rastúca zložitosť a komplikovanosť pracovných postupov vyžaduje vyššiu gramotnosť, matematické a komunikačné schopnosti aj na najnižších pracovných stupňoch, najmä kvôli dosiahnutiu a splneniu kvalitatívnych a bezpečnostných hľadísk.

 

Tento project je financovaný zo zdrojov Európskeho vzdelávacieho programu LEONARDO DA VINCI Číslo projektu A/04/B/F/PP-158.132