About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Partneři

V projektu spolupracuje 14 organizací:

 

Instituce profesního poradenství a vzdělávání s bezprostřední znalostí vzdělávacích potřeb na trhu práce

 

Expertní partneři vytvářející most k ostatním evropským sítím profesního poradenství a  vzdělávání

 

Administrativa trhu práce z vybraných přistoupivších zemí EU, zaměřených na rozvoj poradenských a školících institucí

 

Výzkumné instituce a instituce sociální politiky, monitorující záležitosti vědeckého a politického kontextu

more...